Pelisäännöt

Seuran toimintaa ohjaamaan on kirjattu pelisäännöt. Pelisäännöt on mietitty yhdessä ohjaajien, apuohjaajien, vanhempien ja toimintaan osallistuvien kanssa. Pelisäännöt on luotu ohjaajille, vanhemmille, nuorten ryhmille ja lasten ryhmille. Pelisäännöt käydään läpi kauden alussa ja niihin voidaan lisätä ryhmän omia pelisääntöjä. Pelisäännöistä keskustellaan ja niistä jutellaan kauden aikana sekä niiden noudattamiseen sitoudutaan. 

Pelisäännöt alle 16-vuotiaiden ryhmille:

 • Kuuntelen, kun ohjaaja tai jumppakaveri puhuu. Pyrin keskittymään ja noudattamaan annettuja ohjeita.
 • Opettelen hyviä tapoja (jonotan rauhassa omaa vuoroani, autan muita, opettelen käyttämään sanoja; kiitos, anteeksi ja ole hyvä)
 • Olen kaikkien kaveri.
 • Pukeudun tunnille asiaankuuluvasti.

Pelisäännöt 16-18 vuotiaiden ryhmille:

 • Tulen toimeen kaikkien kanssa.
 • Nautin onnistumisista, mutta kestän myös epäonnistumiset.
 • Pyrin olemaan oma-aloitteinen.
 • Keskityn ohjeisiin ja pyrin suorittamaan ne mahdollisimman hyvin.
 • Olen täsmällinen ja pukeudun asianmukaisesti.

Vanhempien pelisäännöt:

 • Olen kiinnostunut lapseni harrastuksesta ja osallistumisesta seuratoimintaan.
 • Huolehdin, että lapsellani on asianmukainen ja turvallinen varustus osallistuessaan toimintaan.
 • Huolehdin, että olemme sovitulla tavalla valmiina ennen toiminnan alkua ja sen päätyttyä.
 • Olen tietoinen, että seura ei ole vakuuttanut jäseniään.
 • Olen tavoitettavissa toiminnan aikana tarvittaessa.
 • Yhteydenpito on avointa minun ja seuran välillä.

Ohjaajien pelisäännöt:

 • Tavoitteellisuus
 • Suunnitelmallisuus
 • Kokonaisvaltainen ohjaaja
 • Esimerkillinen
 • Oma ohjaajuus
 • Tiedottaminen
 • Itsensä kehittäminen

Ohjaajien pelisäännöt on kuvattu tarkemmin seuran Toimintalinjassa.

Jämsän Naisvoimistelijat ry